O projekcie

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch – Mobilny Uniwersytet III Wieku” realizowany jest na obszarze wiejskim w gminie Płużnica w woj. kujawsko-pomorskim. Projekt skierowany jest do grupy 88 osób starszych 60 + i 48 osób w przedziale wiekowym 7 – 59 lat z terenu Gminy Płużnica w okresie 01.04.2016 do 31.12.2016.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Cel główny osiągniemy przez realizację 4 różnych sekcji – Coś dla ciała, Coś dla ducha, Coś dla umysłu, Coś dla integracji, w ramach których prowadzone będą różne aktywności, w tym zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty, wykłady, spotkania integracyjne, wyjazdy, animację.

Zajęcia będą realizowane w 4 grupach po 12 osób w wieku 60+ i 12 osób w wieku 7- 59 lat w 4 lokalizacjach – Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica oraz dodatkowo 40 seniorów w wieku 60+ w Gminnym Dniu Seniora. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 136 osób. Cześć zadań realizowana będzie wspólnie dla całej grupy. Wartością dodaną projektu będzie nabywanie nowych i wyższych kompetencji przez zespół realizujący projekt w zakresie prowadzenia usług społecznych dla osób starszych. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem o innowacyjne rozwiązania rozpoczętego w roku 2012 wieloletniego programu Mobilny Uniwersytet III Wieku dla osób 60+ realizowanego w gminie Płużnica.

Cele szczegółowe realizacji projektu:

– poprawa kondycji fizycznej wśród 48 uczestników projektu w wieku 60+
– poprawa samopoczucia i wzrost samooceny wśród 48 uczestników projektu w wieku 60+
– nabycie nowej wiedzy i umiejętności przez 48 uczestników projektu w wieku 60+
– wzrost integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej oraz rozwój wolontariatu wśród 88 uczestników projektu w wieku 60+ oraz 48 osób w wieku 7 – 59 lat