Zajęcia

Sekcja – Coś dla ciała

 1. Zajęcia sportowe

W ramach zajęć sportowych uczestnicy projektu odbywać będą zajęcia ruchowe na salach gimnastycznych w Nowej Wsi Królewskiej i w Płużnicy oraz w terenie, gdzie korzystać będą m.in. z siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenach wsi. Ruch to zgrabna sylwetka, jędrne ciało, większa energia, lepsze zdrowie, równowaga ducha, większa odporność na infekcje. Regularny ruch przyczynia się do obniżenia poziomu złego cholesterolu (LDL) i podwyższenia poziomu dobrego cholesterolu (HDL), poprawia krążenie, zwiększa wydolność serca, stabilizuje ciśnienie tętnicze, zwiększa dotlenienie organizmu, opóźnia starzenie się organizmu. W każdym wieku ruch jest dobrodziejstwem dla zdrowia. Zajęcia będą dostosowane do możliwości i sprawności fizycznej uczestników projektu. Podczas zajęć prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności z poszczególnych zajęć. Na zajęcia zostanie zakupiona woda mineralna – na 1 zajęcia 3 litry wody mineralnej (2 butelki po1,5 litra) Zajęcia prowadzone będą w 4 grupach po 12 osób (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica). Łącznie odbędzie się 128 godzin zajęć sportowych po 32 godziny na grupę, dla łącznie 48 osób w wieku 60+

 1. Wykłady – lekarz

W każdej z 4 grup (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica) zorganizowane zostanie spotkanie z lekarzem na temat „Problemy zdrowotne po 60. roku życia”. 4 grupy po 12 osób po 3 godziny – Temat wykładu „Problemy zdrowotne po 60. roku życia”, łącznie 12 godzin dla 48 osób. Podczas wykładów poruszone zostaną kwestie: najczęściej występujące schorzenia i przewlekłe dolegliwości osób starszych, sposoby zapobiegania chorobom i sposoby ich leczenia, czym zajmuje się geriatria – kiedy warto skorzystać z pomocy lekarza geriatry. W trackie wykładu będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. W przerwie przewidziany jest drobny poczęstunek dla uczestników. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności ze spotkań. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Wykłady – dietetyk

4 grupy po 12 osób po 4 godziny – Temat wykładu „Zdrowe odżywianie po 60. roku życia”, łącznie 12 godzin dla 48 osób. W każdej z 4 grup (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica) zorganizowane zostanie spotkanie z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, dietoterapii nadwagi, otyłości, chorób układu krążenia oraz wysokiego poziomu cholesterolu. Wykłady mają na celu edukację żywieniową, korektę złych nawyków żywieniowych, wprowadzenie zaleceń dotyczących prawidłowego odżywiania przy obecnym stanie zdrowia. W trakcie wykładu będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. W przerwie przewidziany jest drobny poczęstunek dla uczestników. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności ze spotkań. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Fizykoterapia

4 grupy po 12 osób- 2 wyjazdy  po  5 godzin, łącznie 40 godzin dla 48 osób. Wyjazd do Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego dla każdej z 4 grup (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica) na 5 godzin fizykoterapii. Fizykoterapia wykorzystuje zjawiska fizyczne – światło, prąd elektryczny, magnetyzm, ultradźwięki, niską temperaturę – do pobudzenia procesów biologicznych w tkankach. Ma zlikwidować ból, obrzęki, wysięki i stany zapalne, stymulować lub łagodzić i goić. W ramach fizykoterapii seniorzy będą mogli skorzystać z następujących zabiegów: diadynamic, jonoforeza, galwanizacja, laser punktowy, ultradźwięki, prądy Kotza itp. Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z 3 wybranych przez siebie i skonsultowanych zabiegów. Podczas wykonywania zabiegów dla części osób, pozostałe osoby będą miały możliwość relaksu na świeżym powietrzu oraz drobnego poczęstunku oferowanego przez Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności ze spotkań.

Sekcja – Coś dla ducha

 1. Biesiady

2 biesiady dla każdej grupy. Każda z 4 grup (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica) zorganizuje po 2 biesiady na terenie swojej miejscowości. Każda z biesiad dla minimum 24 osób – 12 osób w wieku 60+ (uczestnicy projektu) oraz 12 osób w wieku 7-59 lat. Biesiada w znaczeniu przenośnym znaczyła pożytek z pracy własnej, jak również chwilę wesołości i śmiechu. Podczas biesiady królować będzie śpiew. Przy wspólnym stole spotkają się starsi i młodsi, którzy mile spędzą czas. Każda z biesiad będzie trwała minimum 4 godziny. Podczas biesiad podany będzie drobny poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności ze spotkań. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Wieczorki kulturalne

2 wieczorki dla każdej grupy. Każda z 4 grup (Błędowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica) zorganizuje 1 „Wieczorek poezji” i 1 „Wieczorek prozy”. W każdym z „Wieczorków” udział weźmie minimum 24 osoby – 12 osób w wieku 60+ (uczestnicy projektu) oraz 12 osób w wieku 7-59 lat. Każdy z Wieczorków będzie trwał ok. 3 godzin. Podczas wieczorków podany będzie drobny poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności ze spotkań. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Zajęcia kabaretu

W projekcie zaplanowano wyłonienie 20 osób z pośród uczestników projektu, którzy pod okiem instruktorów przygotują przedstawienie kabaretowe wg opracowanego przez uczestników scenariusza, które zostanie wystawione podczas Dnia Seniora. Zajęcia będą w ilości 32 godzin – 8 spotkań po 4 godziny prowadzone przez 2 instruktorów (reżyser i choreograf – muzyk). Na zajęciach podawany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Wyjazd do Opery lub operetki

Dla grupy 50 osób zaplanowano wyjazd do Opery bądź operetki, w zależności od prezentowanego repertuaru. Wyjazd ma na celu podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w operze/operetce poprzez udział w przedstawieniu, umożliwienie kontaktu ze sztuką, uwrażliwienie na piękno, krzewienie kultury i estetyki żywego słowa.

Sekcja – Coś dla umysłu

 1. Zajęcia komputerowe

4 grupy po 12 osób łącznie 48 osób. Każda grupa po 16 godzin zajęć  łącznie 64 godziny zajęć w zakresie wykorzystania Internetu w życiu codziennym – banki, e-PUAP, Gminny System Komunikacji Online. Zajęcia odbywać się będą metodą warsztatową na salach komputerowych użyczonych od Szkoły Podstawowej w Płużnicy i od Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. Grupa 12 uczestników projektu z Mgowa będzie dowożona na zajęcia do Nowej Wsi Królewskiej, natomiast grupa 12 uczestników projektu z Błędowa będzie dowożona na zajęcia do Płużnicy. W przerwach podczas zajęć będzie podawany drobny poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności z zajęć. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Wykłady prawnika

4 grupy po 4 godziny wykładu pt. „Świadomy Senior”.  Wykłady dotyczyć będą spraw spadkowych i testamentów oraz kwestie darowizn, umów zawieranych telefonicznie bądź na tzw. „pokazach”, pożyczek itd. W trakcie wykładu będzie możliwość zadawania pytań prowadzącemu. W przerwie przewidziany jest drobny poczęstunek dla uczestników. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności ze spotkań. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Wyjazd turystyczno – krajoznawczy do Biskupina

W ramach wyjazdu grupa 50 osób  zwiedzi Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie wraz z przewodnikiem, odbędzie rejs statkiem po Jeziorze Biskupińskim a następnie skorzysta z przejazdu kolejką wąskotorową do Wenecji, gdzie zwiedzi Muzeum kolei wąskotorowej. Opłacone zostaną bilety wstępów, przewodnik, bilety na rejs statkiem i przejazd kolejką. Uczestnicy wyjazdu zostaną ubezpieczeni. Podczas wyjazdu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz lista obecności z wyjazdu.

 1. Wyjazd turystyczno – krajoznawczy nad morze

Grupa 50 osób  wyjedzie na Hel, gdzie podziwiać będzie widoki z latarni morskiej oraz odwiedzi Fokarium znajduje się na terenie Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przy Bulwarze Nadmorskim. Żyje tam na stałe parę fok szarych oraz czasowo foki przechodzące rekonwalescencję (np. uwolnione z sieci rybackich), które po powrocie do zdrowia są wypuszczane na wolność. Z Helu przejazd będzie na miejsce noclegu w Katach Rybackich. w drugim dniu wyjazdu seniorzy będą korzystać z bliskości morza, spacerować i wdychać jod. Trzeciego dnia wyjazdu udadzą się do Gdyni na Skwer Kościuszki i do Akwarium Gdyńskiego, gdzie można zobaczyć niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych rejonów świata, np. z Afryki, Ameryki Północnej czy północy naszego kontynentu. Zapewnimy beneficjentom także nocleg, wyżywienie i poczęstunki kawowe. Uczestnicy wyjazdu zostaną ubezpieczeni. Podczas wyjazdu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz lista obecności z wyjazdu.

Sekcja – Coś dla integracji

 1. Imprezy i spotkania integracyjne

2 spotkania/imprezy integracyjne dla każdej grupy po min 30 osób. Spotkania integracyjne w środowisku przygotowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą – andrzejki, spotkanie wigilijne, powitanie lata, pożegnanie wakacji itp. do wyboru przez beneficjentów. Na imprezy i spotkania integracyjne zakupione zostaną produkty do przygotowania poczęstunku. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzny i listy obecności ze spotkań. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Warsztaty rękodzielnicze

Babcie + dzieci lub wnuki – 4 grupy po 24 osoby łącznie 96 osób. Każda grupa będzie uczestniczyć w 30 godzinach warsztatów rękodzielniczych (6 spotkań na grupę) łącznie 120 godzin warsztatów rękodzielniczych Warsztaty mają na celu pokazać kreatywność i zamiłowanie do prac wykonywanych ręcznie. Warsztaty to idealna okazja do poznania różnorodności technik rękodzielniczych i rozwijania umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami w danej dziedzinie. To okazja, aby odkryć pasjonujące hobby. Podczas warsztatów dzieci wraz z babciami poznają różne techniki artystycznego zdobienia i tworzenia, z przedmiotów powszechnego użytku prawdziwych dzieł sztuki. Używając różnorodnych materiałów i stosując odpowiednie dla nich techniki wyczarują wspaniałe ozdoby i przedmioty użytkowe. W ramach warsztatów zostaną zakupione odpowiednie materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Warsztaty kulinarne

Babcie + dzieci lub wnuki – 4 grupy po 24 osoby łącznie 96 osób. Każda grupa będzie uczestniczyć w 20 godzinach warsztatów kulinarnych (4 spotkania na grupę) łącznie 80 godzin warsztatów kulinarnych Warsztaty kulinarne rozbudzą wyobraźnię babć i wnuków , wspomagają rozwój motoryczny i dają wiele satysfakcji ze wspólnie przygotowanych dań. Babcie w swoich grupach same będą uczyć wnuki/dzieci gotowania lub pieczenia. Na zajęcia zostaną zakupione produkty (wcześniej zgłoszone przez grupy) aby przygotowywać pyszne potrawy i ciasta. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Warsztaty – Wolontariat długoterminowy

4 grupy po 20 osób po 4 godziny na grupę. Tematyka warsztatów – wprowadzenie teoretyczne czym jest wolontariat, niezbędne cechy wolontariusza, etyka pracy wolontariusza, możliwości pracy dla wolontariusza w zależności od jego kompetencji, umiejętności i zainteresowań. Na zajęcia zakupione zostaną materiały dydaktyczne, podany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Warsztaty – Zasady planowania działań integracyjnych

Co możemy zrobić wspólnie – 4 grupy po 20 osób po 12 godzin – 2 spotkania po 6 godzin na grupę. Tematyka warsztatów- diagnoza potrzeb, mapa zasobów, cele, planowanie zadań, planowanie budżetów, planowane efekty. Na zajęcia zakupione zostaną materiały dydaktyczne, podany będzie poczęstunek. Prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna oraz listy obecności. Sale do spotkań i poczęstunek zostaną przygotowane w formie wolontariatu.

 1. Animator

W ramach projektu zaplanowano działanie animacja, którego celem jest zwiększenie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, aktywizacja seniorów w zakresie działań społecznych i edukacja. W ramach zadnia zatrudniony będzie animator/opiekun merytoryczny.  Zadaniem animatora/opiekuna merytorycznego będzie wspieranie grup w zakresie realizacji projektu – planowanie, praca zespołowa, podział obowiązków. Animator będzie wspierał grupy seniorów w innych aktywnościach , które nie zostały zaplanowane w ramach projektu ale, które zaplanowane zostaną podczas spotkań roboczych. W działaniu planuje się wspierać przez animatora grupy seniorów do wykorzystywania własnych zasobów lokalnych do aktywizacji i integracji , tak aby po zakończeniu projektu grupy mogły funkcjonować w dalszym ciągu w oparciu o własne zdefiniowane i wykorzystywane zasoby. Rolą animacji będzie także zwiększenie popularyzacji aktywności seniorów i ich zaangażowania społecznego wśród osób starszych nie objętych tym projektem. Na spotkaniu wstępnym w każdej grupie powołani zostaną starostowie grup, którzy wspierać będą animatora i zespół projektowy. Opracowany zostanie wspólnie z uczestnikami szczegółowy harmonogram i ustalone zostaną zasady włączania się uczestników w formie wolontariatu w działania realizowane w projekcie.

 1. Dzień Seniora

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – święto obchodzone 1 października. Spotkanie będzie miało na celu integrację wewnątrz i międzypokoleniową, będzie formą promocji projektu i jego działań w społeczności lokalnej. Gminny Dzień Seniora będzie spotkaniem integracyjnym całej 48 osobowej grupy uczestników/-czek projektu oraz innych seniorów z terenu gminy Płużnica. Dzień Seniora zorganizowany zostanie w październiku. Na Gminny Dzień Seniora zaproszeni zostaną także przedstawiciele samorządu lokalnego. W spotkaniu weźmie udział około 100 osób (48 uczestników/-czek projektu + 40 seniorów nieuczestniczący w projekcie (beneficjenci pośredni ) + 12 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego. Szczegółowy program Gminnego Dnia Seniora opracowany zostanie przez Komitet wyłoniony z uczestników projektu. Do obchodów Gminnego Dnia Seniora włączone będą także dzieci i młodzież z programem artystycznym. Spotkanie będzie trwało około 5 godzin. Zorganizowane zostanie w Płużnicy. Ze względu na konieczność dowozu uczestników należy przewidzieć koszty transportu. Podczas spotkania podany zostanie poczęstunek. Zorganizowana zostanie wystawa prac wykonanych przez uczestników w ramach warsztatów. Zaprezentowany zostanie spektakl przygotowany podczas warsztatów teatralnych i zaprezentowana zostanie Kronika. Prowadzona będzie dokumentacja zdjęciowa oraz podany będzie poczęstunek.